Posłuchaj o nas:


Czym są uzależnienia?

Wg Światowej Organizacji Zdrowia uzależnienia to stany psychiczne i fizyczne, wynikające ze współdziałania żywego organizmu i substancji psychoaktywnej, wymagające poddaniu leczeniu i terapii. Stany te charakteryzują się zmianami w zachowaniu i innymi następstwami, w tym zawsze przymusem (trudną do odparcia chęcią) ciągłego lub okresowego używania, po to aby doświadczyć psychicznych efektów jej działania lub aby uniknąć objawów wynikających z jego braku, takich jak złe samopoczucie (dyskomfort). Terapia i leczenie uzależnień nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty.
Zależność psychiczna polega na potrzebie częstego lub stałego przyjmowania substancji psychoaktywnej, celem powtórzenia przeżyć związanych z jej przyjęciem.
Zależność fizyczna jest stanem biologicznej adaptacji wobec substancji psychoaktywnej, bez której organizm, bez terapii odwykowej, nie może prawidłowo funkcjonować, tylko funkcjonuje destruktywnie w ramach swojego uzależnienia.

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu (wg kryteriów DSM-IV) rozpoznaje się, gdy przez okres 12 miesięcy występuje co najmniej jeden z czterech przedstawionych poniżej objawów:

 • upośledzenie sprawowania ważnych obowiązków,
 • powtarzające się użycie alkoholu w sytuacjach, gdy jest to niebezpieczne,
 • powtarzające się konflikty z prawem wynikające z używania alkoholu,
 • kontynuowanie spożywania alkoholu pomimo zaburzeń funkcjonowania społecznego i stosunków międzyludzkich nim spowodowanych.

Uzależnienie od alkoholu (wg kryteriów DSM-IV) definiowane jest jako patologiczny wzorzec picia alkoholu, który powoduje upośledzenie funkcjonowania lub złe samopoczucie określonej osoby, w związku z czym – wymagana jest natychmiastowa terapia. Rozpoznanie uzależnienia od substancji ustala się wtedy, gdy w okresie roku występują przynajmniej trzy z przedstawionych poniżej skutków używania alkoholu:

 • tolerancja, która jest definiowana jako potrzeba zwiększania ilości alkoholu w celu osiągnięcia stanu upojenia lub jako znaczne zmniejszenie się skutków po stosowaniu tej samej dawki, zespół odstawienia (abstynencyjny)
 • nieskuteczne próby kontrolowania picia alkoholu i nieudane leczenie uzależnień oraz terapie odwykowe,
 • przeznaczanie znacznej ilości czasu na uzyskanie i spożywanie alkoholu,
 • zaniechanie lub ograniczenie istotnej aktywności społecznej, zawodowej lub rekreacyjnej z powodu picia alkoholu,
 • ciągłe używanie alkoholu mimo świadomości, że jest on przyczyną różnych problemów.

Mianem alkoholika określa się człowieka, który nie jest w stanie kontrolować picia alkoholu przez dłuższy okres (nie chce się poddać terapii odwykowej) i który nie może ręczyć za swe zachowanie po tym, jak zacznie pić. Niestety, wielu ludzi posiada błędny obraz alkoholika, przez co nie są w stanie zaobserwować wielu uzależnień i skierować osobę na skuteczne leczenie. Powszechnie uważa się, że to ktoś leżący pod kioskiem z piwem, brudny, biedny, zaniedbany, śmierdzący, będący ruiną człowieka. Obraz ten nie odpowiada jednak rzeczywistości. Tak wygląda osoba uzależniona w chronicznej fazie choroby.
Alkoholikiem zostaje się jednak dużo wcześniej. Niestety, szereg mitów funkcjonujących w powszechnej świadomości fałszuje obraz choroby i opóźnia jej dostrzeganie, a co za tym idzie leczenie. A ona, jak każda inna, im później zdiagnozowana, tym staje się trudniejsza do leczenia. Jedynie całościowe spojrzenie na chorobę alkoholową jako proces, a nie stan, daje obraz sytuacji i upoważnia do formułowania jakichkolwiek wniosków.
Z całą stanowczością trzeba zaznaczyć, że choroba alkoholowa to choroba śmiertelna. Gdy w porę nie są zastosowane leczenie i terapia odwykowa, śmierć spowodowaną uzależnieniem od alkoholu poprzedza całkowite fizyczne i psychiczne wyczerpanie organizmu. Osoba umierająca z powodu uzależnienia jest najczęściej ruiną człowieka, o ile dotrwa do tego stanu, nie ginąc w wypadku drogowym lub innym spowodowanym ryzykownym zachowaniem pod wpływem alkoholu.

Choroba alkoholowa rozwija się w czasie, dlatego też ważne jest jak najszybsze wykrycie uzależnienia, by mogło zostać rozpoczęte leczenie odwykowe. Ma swój początek, objawy ostrzegawcze, poszczególne fazy ze specyficznym obrazem funkcjonowania oraz szerokie skutki społeczne. Ma także swój koniec. Proces uzależnień od alkoholu jest nieodwracalny. Choroby alkoholowej, poprzez terapię, nie da się poddać skutecznemu leczeniu – jedynie można ją zatrzymać. Dlatego też, po tym, jak terapia odwykowa się zakończy, nie istnieją „byli alkoholicy”, ponieważ alkohol etylowy jest substancją psychoaktywną, na zawsze wbudowującą się we wszelkie procesy przebiegające w organizmie na poziomie przemian biochemicznych. Nawet długotrwała abstynencja nie jest w stanie tego odwrócić. Dlatego jedynym sposobem zatrzymania choroby jest całkowita, absolutna abstynencja, a także odpowiednie leczenie uzależnień i terapia odwykowa. Nie daje ona oczywiście stuprocentowego efektu, gdyż jest tylko warunkiem koniecznym do odbudowania życia uczuciowego, duchowego i rodzinnego, czyli do trzeźwości. Uzależnienia alkoholowe to procesy zachodzące w czasie. Jednocześnie jest to choroba podstępna.

Najważniejszym psychologicznym zjawiskiem w chorobie alkoholowej jest szeroko rozbudowany system iluzji i zaprzeczeń. W początkowym stadium choroby system ten przybiera postać uzasadnień dla picia. Doprowadza to do stanu, w którym alkoholik sam zaczyna wierzyć we własne kłamstwa i pijąc nadal, popada w coraz głębsze uzależnienie. System iluzji i zaprzeczeń jest najtrudniejszym do przełamania mechanizmem w rozwoju uzależnienia. Bez zrozumienia go nie można w pełni pojąć postępowania alkoholika ani skutecznie mu pomóc. Dzięki temu mechanizmowi świadomość pijącego broni się przed niską samooceną i utratą szacunku do samego siebie.

Innym mechanizmem obronnym, negującym potrzebę leczenia uzależnień i terapii odwykowej, jest racjonalizacja, która polega na próbach „racjonalnego” wytłumaczenia konieczności coraz częstszego spożywania i nadużywania alkoholu. Racjonalizacja opóźnia nazwanie problemu, a co za tym idzie zwrócenie się o pomoc w ramach terapii odwykowej. Innymi mechanizmami obronnymi są: minimalizacja, obwinianie, autoleczenie, zagłuszanie wyrzutów sumienia, intelektualizacja, koloryzowanie, widzenie tunelowe.

Fazy choroby i postępowanie uzależnień. W chorobie alkoholowej można wyróżnić cztery fazy:

 • picie towarzyskie,
 • faza ostrzegawcza,
 • faza krytyczna,
 • faza chroniczna.

Pomiędzy kolejnymi fazami występują charakterystyczne zjawiska pozwalające rozpoznać rozwój uzależnień. Pomiędzy fazą picia towarzyskiego a fazą ostrzegawczą (na początku tej fazy), pojawiają się tzw. przerwy w życiorysie (urwany film). Gdy faza ostrzegawcza przechodzi w fazę krytyczną, następuje utrata kontroli nad piciem, a w końcu utrata kontroli nad własnym życiem (człowiek nie jest w stanie zapanować nad swoim uzależnieniem), przy przejściu do fazy chronicznej.

Jedynym wyjściem, które pozwala uniknąć pewnej śmierci jest podjęcie terapii w ramach leczenia odwykowego lub /i/ przystąpienie do ruchu Anonimowych Alkoholików. Grupy AA działają jako doradczy program samopomocy, w którym kładzie się nacisk na bezpośredni kontakt dwóch osób, na więzi grupowe oraz udzielanie wzajemnej pomocy w ramach kompleksowego leczenia i terapii odwykowej. Powstawanie tożsamości alkoholika w ruchu AA jest oparte na zasadach Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji. Tylko w ten sposób, dążąc do życia w trzeźwości, można wyjść z zaklętego kręgu ciągów alkoholowych i leczenia kaca.

TRZEBA JEDNAK ZDAĆ SOBIE SPRAWĘ, ŻE UZALEŻNIENIE JEST CHOROBĄ CHRONICZNĄ,  POSTĘPUJĄCĄ  I  W  KONSEKWENCJI ŚMIERTELNĄ! DLATEGO TEŻ WARTO PODJĄĆ TERAPIĘ ODWYKOWĄ I PODDAĆ SIĘ LECZENIU UZALEŻNIEŃ

Ważnym jest jak najszybsze rozpoczęcie skutecznej terapii odwykowej i leczenia po zaobserwowaniu problemu.

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Rzetelna firma

Prywatny Ośrodek Terapii
Uzależnień OAZA

87-850 Choceń Ługowiska 1
Kom.: 883 95 70 70, 530 18 70 70
Tel.: 54 233 70 70
E-mail: info@osrodek-oaza.pl

Wirtualny Spacer


Możliwość rozłożenia płatności
na raty! Partner firmy:


> Informacje o przetwarzaniu danych <

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wycieczki fakultatywne