Posłuchaj o nas:


Terapia kobiet


LECZENIE KOBIET:

Nie ma istotnych różnic w leczeniu uzależnionych mężczyzn i kobiet. Jednakże w przypadku kobiet spotykamy się z nieco inną specyfiką biologiczną, kulturową i psychiczną:

-       często dochodzi do błędów w diagnozowaniu, objawy uzależnienia bywają odczytywane jako depresja, bądź nerwica)

-       kobiety szybciej się uzależniają, wpływają na to : enzymy wątrobowe, estrogeny, większa ilość tkanki tłuszczowej

-       większe niż u mężczyzn poczucie wstydu i winy, przyznanie się do alkoholizmu może być traktowane jako świadectwo                  niepowodzenia w roli matki czy żony; często rodzina sprzeciwia się podjęciu przez chorą leczenia w obawie przed                            opinią społeczną,

-       problemem bywa też zapewnienie opieki dzieciom na czas leczenia matki ( gorszy dostęp do leczenia)

-       lęk przed napiętnowaniem

-       obawa przed piętnem ,, alkoholiczki''

-       nadmierne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko raka i przedwczesnego zgonu

-       częściej niż u mężczyzn dochodzi do prób samobójczych, częste leczenie psychiatryczne


Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia choroby alkoholowej u kobiet różnicuje się w zależności od ich wieku.


Czynniki ryzyka młodych kobiet (20-40 lat) :
- zmiana dotychczasowych ról życiowych i lęk przed wejściem w nowe zadania życiowe, poczucie nadmiernej odpowiedzialności
- rozpoczęcie kariery zawodowej, z nadmiernymi oczekiwaniami wobec samej siebie, nie dostosowanymi do możliwości; „pęd ku karierze” jako priorytet życiowy
- niestabilne związki emocjonalne; zaburzony związek partnerski
- samotność, presja otoczenia do stworzenia stabilnego związku, zamążpójścia
- urodzenie dziecka, stres pierwszego macierzyństwa; depresja poporodowa

Czynniki ryzyka kobiet w wieku średnim (40-59 lat) :
- niewielkie prawdopodobieństwo wejścia w nową rolę życiową, rozpoczęcia nowej pracy, zyskania nowych zainteresowań, co oznacza nieumiejętność adaptacji do okresu starzenia się
- syndrom „opuszczonego gniazda”, uczucie opuszczenia
- nadużywanie alkoholu przez męża; problemy małżeńskie, rozpad małżeństwa
- nadużywanie leków psychoaktywnych
- współwystępowanie innych chorób, w tym uprzednio lub obecnie rozpoznanej depresji, zaburzeń przyjmowania pokarmów, fobii, napadów paniki, stanów lekowych i. in.
- zmiany i zaburzenia hormonalne

U kobiet, w porównaniu z mężczyznami, obserwuje się odmienny metabolizm alkoholu. Może to mieć wpływ na szybsze występowanie somatycznych szkód zdrowotnych. Po spożyciu takiej samej ilości alkoholu jego stężenie we krwi kobiety jest o około
40 proc. wyższe niż u mężczyzny. Zjawisko to spowodowane jest kilkoma przyczynami. Kobiety mają mniejszą zawartość wody w organizmie oraz wyższy stosunek tkanki tłuszczowej do beztłuszczowej masy ciała. U kobiet stwierdzono szybsze wchłanianie alkoholu wskutek niższej aktywności dehydrogenazy alkoholowej (enzymu rozkładającego alkohol) w soku żołądkowym. Wchłanianie alkoholu jest dodatkowo zwiększane przez estrogeny - dlatego kobieta upija się łatwiej w przedmiesiączkowej fazie cyklu. Na spowolnienie metabolizmu alkoholu wpływ ma także przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych - alkohol wówczas dłużej krąży we krwi. Kobiety, które wypijają 3 lub więcej standardowych drinków dziennie (standardowy drink to taki, który zawiera 10 g czystego etanolu - szklanka piwa, mały kieliszek wódki bądź lampka wina), doświadczają takich samych szkód zdrowotnych jak mężczyźni pijący trzykrotnie więcej. Dlatego, pomimo że bezwzględna liczba zgonów jest wyższa u alkoholików, ryzyko zgonu wśród kobiet uzależnionych od alkoholu jest wyższe.


Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Rzetelna firma

Prywatny Ośrodek Terapii
Uzależnień OAZA

87-850 Choceń Ługowiska 1
Kom.: 883 95 70 70, 530 18 70 70
Tel.: 54 233 70 70
E-mail: info@osrodek-oaza.pl

Wirtualny Spacer


Możliwość rozłożenia płatności
na raty! Partner firmy:


> Informacje o przetwarzaniu danych <

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wycieczki fakultatywne