Posłuchaj o nas:


Motywacja Do Leczenia

Motywacja do leczenia nie może opierać się na samych tylko informacjach o szkodliwości nadużywania, ponieważ ich sens jest bardzo starannie pomniejszany i wypaczany przez osobę uzależnioną. Nie możemy jednak zrezygnować z prób podejmowania motywowania do leczenia osoby uzależnionej dlatego, że jest to trudne.

Przystępując do pracy z osobą, która ma podjąć leczenie, należy pamiętać, że rzadko kiedy decyduje się ona na leczenie z własnej woli. Decyzja o podjęciu leczenia jest najczęściej wymuszona stanem zdrowia, reakcjami najbliższych, presją otoczenia a mechanizmy choroby utrudniają takiej osobie realistyczną ocenę sytuacji i przyznanie się do uzależnienia. Podczas rozmów motywacyjnych warto pamiętać o tym, że ich celem jest przekazanie rozmówcy wiedzy na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, zaniepokojenie go tą wiedzą, wytworzenie gotowości do dokonywania zmian w swoim życiu, a jednocześnie pomoc w odbudowaniu poczucia własnej wartości i szacunku dla samego siebie. W czasie takiej rozmowy możemy wyróżnić trzy fazy:

1 uzyskiwanie faktów z życia rozmówcy

2 informowanie o medycznych, psychologicznych, duchowych i społecznych konsekwencjach picia

3 negocjacje warunków, celów i planu leczenia

 

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Rzetelna firma

Prywatny Ośrodek Terapii
Uzależnień OAZA

87-850 Choceń Ługowiska 1
Kom.: 883 95 70 70, 530 18 70 70
Tel.: 54 233 70 70
E-mail: info@osrodek-oaza.pl

Wirtualny Spacer


Możliwość rozłożenia płatności
na raty! Partner firmy:


> Informacje o przetwarzaniu danych <

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wycieczki fakultatywne