Posłuchaj o nas:


Jak przestać pić: terapia i detoks alkoholowy

Alkoholizm, czyli zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, nie ma jednego statusu materialnego, ani jednej lokalizacji. Nie ma także jednego wykształcenia, wieku, ani płci. Dotyka bowiem zarówno osoby biedne, wywodzące się z patologicznych rodzin, jak i te na stanowiskach, które pochodzą z tzw. dobrych domów. Na to uzależnienie cierpią zarówno ludzie mieszkający na wsi, jak i w dużych miastach. Traktowany jest jako wolny wybór człowieka, który jednak skutkuje potępieniem przez społeczeństwo, izolacją społeczną oraz degradacją psychiczną i fizyczną. W rzeczywistości pewne osoby wykazują większe predyspozycje do tego, aby popaść w nałóg alkoholowy.

Przyczyny i skutki alkoholizmu

Jakie są przyczyny uzależnień:

 • biopsychiczne – czyli różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, podatność na uzależnienia, zaburzony rozwój osobowości, nadpobudliwość psychiczna, brak odporności na stres, choroby somatyczne i psychiczne, nerwice itd.
 • psychospołeczne - zaburzone oddziaływanie środowiska rodzinnego, szkolnego, co w efekcie prowadzi do braku lub niedostatecznego zaspokojenia określonych potrzeb jednostki, różne niepowodzenia w życiu zawodowym lub osobistym, ucieczka przed sytuacją życiową, która jest stresująca, bolesna, nie do zaakceptowania,
 • kulturowe – moda, zbyt mała ilość innych zainteresowań i rozrywek, łatwa dostępność do środków psychoaktywnych, chęć zaspokojenia określonych potrzeb, brak celów i perspektyw.

Etapy alkoholizmu

Alkoholizm to choroba, która ma kilka faz:

 1. Wstępna (prealkoholowa) – zaczyna się od konwencjonalnego picia, a osoba pijąca doświadcza wielu pozytywnych konsekwencji picia alkoholu – rozluźnia ją to, uspokaja. Alkohol jest też środkiem nasennym i sposobem ułatwiającym pokonywanie nieśmiałości w kontaktach społecznych. Ta faza może trwać kilka miesięcy lub lat.
 2. Ostrzegawcza (zwiastunowa) – picie alkoholu staje się rodzajem wewnętrznego przymusu, jeszcze jednak do przezwyciężenia. Osoba pijąca szuka okazji do spożycia alkoholu, sama inicjuje spotkania towarzyskie suto zakrapiane alkoholem. Oprócz tego zaczyna pić w samotności i ukryciu. Mimo iż zauważa, że coś się zmieniło w jej sposobie picia, to jednak racjonalizuje przyczyny, usiłuje znaleźć dla nich wytłumaczenie. Zdarzają się jej jednak takie stany jak: ,,ciężkie kace”, ,,urwanie filmu”, ,,przerwa w życiorysie”.
 3. Krytyczna (ostra) - to faza całkowitej utraty kontroli nad piciem alkoholu, pojawiają się ciągi alkoholowe, mało jest okresów abstynencji. Mimo negatywnych skutków odczuwalny jest silny głód alkoholowy. Osoba pijąca gromadzi zapasy alkoholowe, zaprzecza jakoby miała problem, okłamuje najbliższych. Nierzadko w tej fazie traci się pracę, mają miejsce konflikty z prawem czy również rozpad rodziny.
 4. Chroniczna – w tej fazie mają miejsce wszystkie objawy uzależnienia, towarzyszą jej wielodniowe ciągi alkoholowe, spożywanie alkoholi niekonsumpcyjnych, pojawia się zespół abstynencyjny - kiedy kończy się kontakt z substancją alkoholik zmaga się z lękami, niepokojem, bezsennością, bólami mięśni i ciała, ogólnym rozdrażnieniem, biegunkami, zaburzeniami serca itd. Pojawiają się również powikłania: zaburzenia pamięci, koncentracji, nastroju, uszkodzenia licznych narządów i układów, nadciśnienie tętnicze, marskość wątroby.

Uzależnienie od alkoholu – skutki fizyczne, psychologiczne i społeczne

Alkoholizm, podobnie jak inne zaburzenia psychosomatyczne powoduje wiele skutków ubocznych. Należą do nich:

 • fizyczne - nieprawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, pokarmowego, oddechowego, nerwowego,
 • psychologiczne - nałóg jest rzeczą dominującą, a przestają się liczyć cele życiowe, zmniejszenie samooceny, obniżenie samokontroli,
 • społeczne - utrata pracy i dochodów, stracenie oszczędności, utrata rodziny, rozwód, zniszczenie relacji międzyludzkich, związanie się z grupami przestępczymi, agresja i przemoc.

Leczenie alkoholizmu – różne metody

Wśród metod leczenia alkoholika podstawową jest psychoterapia. To żmudne, długotrwała praca, opierająca się na różnorodnych działaniach, której efektem maja być głębokie i trwałe zmiany postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, sposobu myślenia, relacji z innymi ludźmi itd. Terapia alkoholowa przebiegać może na oddziale otwartym (dziennym) lub zamkniętym (całodobowo), bądź doraźnie (ambulatoryjnie). Aby psychoterapia powiodła się ważne jest nastawienie pacjenta, który powinien:

 • uczestniczyć we wszystkich zajęciach,
 • wykazać zaangażowanie w terapię alkoholową,
 • utrzymywać abstynencję alkoholową, a jeśli złamie te zasadę, to mieć odwagę, aby się do niej przyznać,
 • uznać psychoterapię za priorytetową rzecz, narzędzie, dzięki któremu będzie mógł zmienić swoje życie na lepsze,
 • wziąć odpowiedzialność za leczenie, którego się podjął,
 • dać sobie pomóc, a jednocześnie – pomagać również innym.

W wielu przypadkach psychoterapię poprzedza detoks alkoholowy. To forma odtrucia organizmu, która ma na celu złagodzenie nieprzyjemnych i niebezpiecznych dla zdrowia objawów zespołu abstynenckiego. Nie jest to łatwy okres dla pacjenta. Jednak w sytuacji wieloletniego, nadmiernego nadużywania alkoholu, ciągów alkoholowych, kilkudniowy detoks alkoholowy, przeprowadzony pod okiem lekarzy, może być pierwszym krokiem doprowadzenia do organizmu do trzeźwości. Odwyk na ogół rozpoczyna się od dokładnej diagnostyki pacjenta. Wykonuje się badania stanu ogólnego, ocenia stan układu oddechowego oraz sercowonaczyniowego. Ponadto weryfikowany jest stan psychiczny: kontakt, świadomość, czy nie występują objawy depresyjne, lęki, zaburzenia pamięci itd. Podczas detoksu alkoholowego podaje się odpowiednie płyny (głównie elektrolity) za pomocą kroplówki.

Na tym etapie często też podaje się już leki uspokajające, wyciszające. Leczenie alkoholika to również z reguły także leczenie farmakologiczne.

Bardzo ważnym elementem terapii alkoholowej jest także rodzina, która tworzą z reguły osoby współuzależnione, same nierzadko potrzebujące pomocy i wsparcia psychoterapeutycznego. Nie jest tu wskazana nadmierna opieka nad alkoholikiem – wyciąganie go z różnych tarapatów, długów , więzienia, kupowanie mu alkoholu, tłumaczenie przed sąsiadami czy pracodawcą, wyręczanie go z czynności, które może zrobić sam, gdy jest trzeźwy itd. Ważne jest uświadomienie sobie, że alkoholik to osoba chora, mówienie do niej spokojnie, trzymanie twardego, konsekwentnego stanowiska.

Czy można samemu wyleczyć alkoholizmu?

Zdarza się, że niektóre osoby są na tyle zmotywowane i na tyle silnie psychicznie, że potrafią same uporać się z nałogiem. Wpływ na to mają np. jakieś traumatyczne zdarzenia w ich życiu takie jak np. spowodowanie wypadku, śmierć bliskiej osoby itd. Z reguły jednak, większa część przypadków potrzebuje wsparcia terapeutycznego – leczenia w ośrodku, nierzadko na oddziale zamkniętym. Alkoholizm to rzecz, z którą osoba uzależniona zostaje tak naprawdę już do końca życia, stając się niepijącym alkoholikiem. Utrata kontroli nad piciem jest nieodwracalna. Kiedy daje znać o sobie głód alkoholowy, ciężko wówczas o silną wolę...

Życie na trzeźwo

Terapia alkoholowa sprowadza się do przerwania picia pod okiem specjalistów i usunięcia objawów abstynencyjnych. Dalszym etapem jest utrzymywania abstynencji przez jak najdłuższy czas. W domu niepijącego alkoholika nie powinien być więc dostępny alkohol czy słodycze, które go zawierają. Niepijący alkoholik powinien unikać okazji, podczas których serwowany jest alkohol, jak i miejsc, gdzie jest podawany. Ważne jest również znalezienie sobie innych zainteresowań, aby wypełnić nimi czas wolny.

Nie ma jednej, wyznaczonej granicy, po której przekroczeniu możemy mówić o problemach z alkoholem. Choroba alkoholowa bowiem rozwija się na przestrzenie jakiegoś czasu. Jednak im szybciej zauważy się taki problem u siebie, tym większe są szanse na to, aby sobie pomóc przy wsparciu specjalistów.

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Rzetelna firma

Prywatny Ośrodek Terapii
Uzależnień OAZA

87-850 Choceń Ługowiska 1
Kom.: 883 95 70 70, 530 18 70 70
Tel.: 54 233 70 70
E-mail: info@osrodek-oaza.pl

Wirtualny Spacer


Możliwość rozłożenia płatności
na raty! Partner firmy:


> Informacje o przetwarzaniu danych <

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wycieczki fakultatywne