Posłuchaj o nas:


Kadra


KIEROWNIK ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO

Piotr Strojnowski – dyplomowany instruktor terapii uzależnień. Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w dziedzinie leczenia alkoholizmu. Odbyłem starze kliniczne w ośrodkach stacjonarnych leczenia uzależnień w Stalowej Woli oraz Toruniu zakończone dwoma półrocznymi superwizjami klinicznymi prowadzonymi przez superwizorów rekomendowanych przez Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. W zawodzie terapeuty uzależnień pracuję od ponad piętnastu lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w Poradni Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Ciechanowie, Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Narkomani w Toruniu.

Byłem koordynatorem i założycielem Punktów Konsultacyjnych do Spraw Uzależnień miedzy innymi w Ciechanowie, Mławie czy Pułtusku. Jestem współzałożycielem i współwłaścicielem Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie. Byłem konsultantem przy tworzeniu programu terapeutycznego dla narkomanów przez Fundację Batorego. Regularnie staram się uczestniczyć w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje. Uczestniczę, co najmniej cztery razy w roku w superwizjach zawodowych pod okiem cenionego superwizora Adama Kłodeckiego rekomendowanego przez Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień, pracuję już od ponad sześciu lat i tą pracę cenię najbardziej, ponieważ daje mi to możliwość bycia z pacjentem nie tylko w kontakcie sesji indywidualnych czy grupowych, ale też w życiu codziennym, co daje mi większe możliwości poznania go, a co za tym idzie skuteczniejszego oddziaływania terapeutycznego

Moją pasją jest muzyka – jestem współzałożycielem zespołu DAAB – nagrałem pierwszą płytę zespołu gdzie grałem na gitarze, śpiewałem oraz pisałem teksty do wszystkich utworów na pierwszej płycie. Cały czas komponuję i piszę teksty. Aktualnie jestem w trakcie przygotowywania materiału na swoją autorską płytę. Z zawodu jestem też złotnikiem i teraz, już hobbistycznie wykonuję unikatową biżuterię srebrną. Uwielbiam czytać książki. Jestem zapalonym niedzielnym wędkarzem :).

Iwona Rubacha – Obst - specjalista psychoterapii uzależnień w procesie. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jestem magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji rodzinnej i wychowania seksualnego, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami uzyskałam dzięki praktykom dyplomowym w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz w pracy na całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień z pododdziałem detoksykacyjnym i w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, gdzie jestem zatrudniona od kilku lat. Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii DDA oraz sesji rodzinnych w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Prowadzę i współtworzę program After Car. Odbyłam kilku miesięczną superwizję kliniczną, prowadzoną przez superwizora rekomendowanego przez Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzę zajęcia w zakresie edukacji seksualnej oraz profilaktyki uzależnień w szkołach średnich. Wykładam na Wyższej Uczelni. Jestem również absolwentką Studium Medycznego we Włocławku z aktualnym prawem wykonywania zawodu.

Mgr Hanna Mankiewicz - specjalista Terapii Uzależnień. Nr certyfikatu 238. Psychoterapeuta terapii krótkoterminowej. Biegły sądowy w dziedzinie uzależnień. Współzałożycielka oddziału terapii uzależnień przy SP ZOZ, prowadzi terapię DDA oraz wykłady na uczelniach. Odbyła szkolenia i prowadzi terapię hazardzistów, realizuje programy profilaktyczne dla młodzieży „Nasze spotkania”, II i III Program 7 kroków. Ukończyła szkolenie i prowadzi terapię dla par.

Jolanta Czajkowska - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
z wieloletnim stażem pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Ogromne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w Miejskej Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków.

KADRA MEDYCZNA

Krzysztof Liszcz - dr n. med., psychiatra absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (1975) w Łodzi.
W latach 1983 – 1996 współtwórca lecznictwa odwykowego w Toruniu, ordynator oddziału. Od  roku 1993 do 2007 współzałożyciel i prezes Fundacji na Rzecz Wspierania  w Rozwoju Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu „Daj Szansę”. W latach 2001 – 2015  pracował w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Raciążku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993 - 2010). Od  roku 2002 zaangażowany w działania wpierające   rodziców zastępczych i adopcyjnych  oraz w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami poalkoholowymi u dzieci (FASD). Ojciec adopcyjny  i zastępczy czworga dzieci, założyciel Pracowni Edukacyjnej – Aksjomat. Wielokrotnie nagradzany za swoją  pracę min. Nagrodą Fundacji  POLCUL (2005), wspólnie z Żoną nagrodzony : Orderem „ Ecce Homo” (1998), wspólnie z żoną Katarzyną Nagrodą Hestii i Znaku im. Ks. J. Tischnera (2009), za pracę na rzecz rodzin zastępczych i adopcyjnych  Złotym Krzyżem zasługi RP, stypendysta i członek Stowarzyszenia ASHOKA.
W latach 2006 – 2009 przewodniczący grupy ekspertów PARPA  d.s. kampanii „Ciąża bez alkoholu”, za działania w kampanii  wyróżniony  przez Ministra Zdrowia odznaką  Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Członek Stowarzyszenia Uniwersyteckiego „Fides et Ratio”.

Dariusz Szewczyk - starszy pielęgniarz

Wykształcenie wyższe - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk o Zdrowiu – Licencjat pielęgniarstwa, wcześniej Medyczne Studium Zawodowe w Gostyninie - Pielęgniarstwo ogólne.

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie pracy pielęgniarskiej z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków zdobywał na przestrzeni ponad dwudziestu lat. Przez trzynaście,  pracując na oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Wojewódzkim  Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, od ponad ośmiu lat jest zatrudniony na Oddziale Psychiatrii i Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Szpitalu św. Trójcy w Płocku.

Bartłomiej Kosmalski - Ratownik Medyczny, ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Nr dyplomu 1800/1629/2013. Od dwóch lat Ratownik Medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego.

Jacek Buczyński lek.. med. - z ponad 20-letnim stażem pracy w zawodzie

MACIEJ GLIŃSKI -Ratownik Medyczny z kilkuletnim stażem
Ponadto kierowca w zespole wyjazdowym Ratownictwa Medycznego
Ratownik medyczny w szpitalu na oddziale ratunkowym, przeszedł
Wszystkie wymagane kursy łącznie z użyciem defibrylatora.

Emilia Kędzierska – Pielęgniarka z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, przygotowana do kompleksowej i holistycznej opieki nad powierzonymi jej pacjentami. Niedawno ukończyła studia pierwszego stopnia na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu kierunek pielęgniarstwo w WSHE
we Włocławku. Jest osobą ciągle otwartą na dalsze doskonalenie zawodowe, wcześniej brała udział w innych formach kształcenia przydatnych do realizacji powierzanych jej funkcji i zadań w pracy, między innymi :
> kurs doskonalący „Postępowanie w stanach nagłego zagrożenia życia”
> szkolenie „Usprawnianie pacjenta w opiece długoterminowej- wybrane problemy”
> szkolenie „Wczesne rozpoznawanie POChP i badanie spirometryczne w POZ”
> kurs doskonalący „Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi”
> kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne”
> kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
Praca indywidualna czy zespołowa nie stanowi dla niej żadnej przeszkody w sumiennym wykonywaniu swoich obowiązków. Sprawuje kompleksową opiekę nad jednostką świadcząc usługi na podstawie uzyskanego prawa wykonywania zawodu o nr 4202117P wydanym 28.05.1991r przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.

Pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym posiada wysokie umiejętności z zakresu udzielanych świadczeń. Jest otwarta, wrażliwa na potrzeby i cierpienia innych, gotowa do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Charakteryzuje ją odporność na stres i łatwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjentów odpowiednio odnosząc się do nich, a w trudnych sytuacjach pomaga chorym zachować godność oraz dodaje otuchy tym, którzy tego potrzebują. Czuwa nad bezpieczeństwem osób powierzonych jej opiece w czasie trwania detoksykacji obejmując ich kompleksową opieką. Jest przygotowana do samodzielnego ustalania sposobów, form i metod realizacji całościowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i obowiązującymi standardami oraz kodeksem etyki zawodowej. Cechuje ją dbałość o odpowiednią jakość usług medycznych na podstawie zgromadzonych danych, prawidłowo prowadzonej dokumentacji i sposobu realizacji wyłonionych problemów adekwatnie do zainicjowanego planu pracy.

Tomasz Grochulski - wykształcenie wyższe medyczne-licencjat pielęgniarstwa. Od pięciu lat praca w Stacji Pogotowia Ratunkowego w zespole wyjazdowym specjalistycznym oraz od czterech lat w Domu Pomocy Społecznej z osobami niepełnosprawnymi. Ukończone kursy; Resuscytacja krążeniowo- oddechowa -Białystok Zaawansowane zabiegi reanimacyjne – Kraków kurs EKG obecnie w trakcie kursu pielęgniarstwo ratunkowe.

Michał Bordyn - Ratownik Medyczny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.
Ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Ratownik Medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.Ukończony kurs doskonalący dla Ratowników Medycznych.

Jolanta Maniecka - technik farmaceuta; współwłaścicielka ośrodka. Zajmuje się zaopatrzeniem ośrodka w niezbędne leki oraz sprzęt medyczny.Uczestniczka szkoleń i konferencji o tematyce Patologicznego Hazardu. W trakcie programu rozwoju osobistego 12 kroków Al-Anon dla osób współuzależnionych tak aby jeszcze lepiej zrozumieć chorobę ,ale również rodziny uzależnionych.

Patrycjusz Maniecki – Współzałożyciel i kierownik ośrodka. Dbający o prawidłowe funkcjonowanie ośrodka .Koordynator Unijnego programu profilaktyki uzależnień w pobliskim Gimnazjum. Sympatyk i uczestnik grup samopomocowych takich jak AA/NA/DDA. Od roku czasu uczestnik programu rozwoju osobistego 12 kroków pod nadzorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Który to zainicjował ponad 20 lat temu DR. Bohdan Woronowicz w Strzyżynie.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Ola - W naszym ośrodku sprawuję pieczę nad stanem czystości. 
Jestem osobą młodą, energiczną, a uśmiech rzadko kiedy schodzi z moich ust. Swoim optymizmem staram się zarażać wszystkich, których każdego dnia napotykam na swojej drodze, ponieważ miła atmosfera wśród kadry oraz pacjentów jest moim zdaniem sprawą podstawową. Praca dla ośrodka jest dla mnie nie tylko obowiązkiem, ale także pasją, ponieważ dzięki niej mogę poznać wielu ciekawych ludzi i zdobywać wiedzę praktyczną, którą kiedyś, być może, będę miała okazję wykorzystać.

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Rzetelna firma

Prywatny Ośrodek Terapii
Uzależnień OAZA

87-850 Choceń Ługowiska 1
Kom.: 883 95 70 70, 530 18 70 70
Tel.: 54 233 70 70
E-mail: info@osrodek-oaza.pl

Wirtualny Spacer


Możliwość rozłożenia płatności
na raty! Partner firmy:


> Informacje o przetwarzaniu danych <

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wycieczki fakultatywne